Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát


1.     Đại Thế Chí Bồ Tát là ai?

Đại Thế Chí Bồ tát hay còn gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát… Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì thời Phật Bảo Tạng, tiền thân của ngài Đại Thế Chí là thái tử Bất Huyền con của vua Vô Tránh Niệm, mà tương lai sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, thái tử Bất Huyền sẽ thành Phật hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Phật, còn thái tử Ni Ma sẽ thành Phật hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật.

Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát có khả năng dùng ánh sáng trí tuệ của mình để chúng sinh 10 phương thế giới thoát khỏi khổ đau, đắc đạo Bồ đề. Ngài là vị Bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sanh cang cường.

Đại thế chí Bồ Tát do phong thuỷ Hoa Mộc Lan cung cấp
Đại thế chí Bồ Tát do phong thuỷ Hoa Mộc Lan cung cấp số lượng lớn tại Tp. HCM với giá tốt - Gọi: 0909468057


2.     Đại Thế Chí Bồ Tát có hình tượng như thế nào?

Đại Thế Chí Bồ Tát thường được nhìn thấy với hình ảnh ngồi trên hoa sen đỏ, thân màu trắng, tay trái cầm hoa sen mới nở, tay phải có ba ngón giữa đặt trước ngực.

Qua đó hình ảnh này nói lên ý nghĩa người tu hành cần phải có bi trí viên mãn mới có thể thành tựu được Phật đạo. Và đem đức độ phủ khắp lên 10 phương chúng sanh Phật để ban phước lành cho muôn dân chúng sinh. 

Phật bản mệng Đại Thế Chí Bồ Tát đá mắt hổ
Phật bản mệng Đại Thế Chí Bồ Tát đá mắt hổ do Phong thuỷ Hoa Mộc Lan cung cấp


3.     Đại Thế Chí Bồ Tát có năng lực gì?

Mỗi vị Bồ Tát trong thế giới Phật đều có những pháp lực khác nhau để phổ độ chúng sinh. Đối với Đại Thế Chí Bồ Tát ngài có trí tuệ bao la nên dùng ánh sáng trí tuệ ấy để soi sáng tâm hồn chúng sinh, giúp họ thoát khỏi khổ đau và thành đạo quả Bồ Đề.

Đại Thế Chí Bồ Tát có công hạnh đặc trưng là tinh thần đại hùng, đại lưc, đại bi. Người tu Bồ tát đạo muốn viên mãn quả vị Phật cần phải có đầy đủ tinh thần này. Từ đó, Ngài dung đại hùng để loại bỏ những tham muốn dục vọng trần ai, dùng công hạnh để soi đường chỉ lối, giáo hóa chúng sanh.

4.     Đại Thế Chí Bồ Tát là Phật Bản mệnh cho tuổi gì?

Đại Thế Chí Bồ Tát với đặc trưng là đại hùng, đại lực, đại bi cho nên những người làm ăn ( nhất là tuổi Ngọ, muốn vượt qua được khó khăn trong thương trường cần lấy tâm làm gốc, hùng làm trọng, và từ bi làm đại. Qua đó, nghiệp chướng tiêu tan và con đường danh lợi được rộng mở.

Đối với những người muốn tu thành công đức như Ngài, Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ trợ lực cho bạn “Làm những việc khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn”, có đại từ bi mới có thể làm tròn hạnh nguyện giáo hóa chúng sanh cang cường khó điều phục.

Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát rất phù hợp với tuổi: Ngọ bởi ngài tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ, giúp những người sinh năm Ngọ tích lũy được của cải, sống đời bình an và phù hộ cho sức khỏe được kiên cường.

Dây chuyền Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát đá obsidian - đá thuỷ tinh núi lửa do Hoa Mộc Lan cung cấp trên thị trường.


Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát có bán tại Phong thuỷ Hoa Mộc Lan hộ mệnh cho người Tuổi Ngọ cầm tinh con ngựa:

MUA MẶT PHẬT BẢN MỆNH ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

1163 Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Tp. HCM

Điện thoại đặt hàng: 0909.468.057

www.phongthuyhoamoclan.com